tirsdag 11. desember 2007

Ja til fredning av sokkelen

Finansminister Kristin Halvorsen sier at olje i et post-Kyoto regime kan få lavere verdi, og at den i verste fall kan bli forbudt.
– En kan se for seg en situasjon i framtiden hvor i verste fall olje kan bli forbudt og settes i null, sier Halvorsen.

Hvorfor ikke kalle det fredning av gjenværende petroleumsressurser?

Foreløpig ser Kristin Halvorsen ingen grunn til å konkludere med at Norge bør redusere oljeutvinningen, men hun åpner for at en ny regjeringsavtale, en Soria Moria 2, kan sette begrensninger, ifølge BT.

Samtidig har Bellona regnet at Norge står for ikke mindre enn 2,7 % av verdens CO2-utslipp, om vi regner med petroleumseksporten. Norske CO2-utslipp per innbygger er når vi tar med utslipp fra eksportert olje og gass i år på 133,8 tonn CO2 per innbygger, melder VG.

Ingen kommentarer: