lørdag 8. desember 2007

Utopisk realisme - Bourdieu om Habermas

Sakset fra Erling Berrums hovedoppgave (fra år 2000) Lobbyvirksomhet og demokratisk praksis - en kvalitativ undersøkelse av lobbyvirksomhet på Stortinget - kap. 6, "Herredømmefri diskurs":

Lobbyvirksomhet som herredømmefri diskurs
Hvis vi ønsker at det skal være en demokratisk diskusjon med våre folkevalgte, så bør vi, til tross for noen mangler, fortsatt opprettholde idealet om herredømmefri diskurs. Kanskje bør vi også definere det som et konkret mål, og iverksette tiltak som kan være med på å rette opp de skjevheter som i dag kan spores i lobby-virksomhet. Og i den grad det er mulig, kompensere for de mangler som kan knyttes til herredømmefri diskurs. Pierre Bourdieu, som kaller Habermas’ ideal for "utopisk realisme" - basert på en intensjon om å knytte erkjennelsen av en tilstand til anerkjennelsen av en ideal orden, mener blant annet at idealet med sine forutsetninger ignorerer den formen for makt som også er iboende i all kommunikasjon og som utfolder seg først gjennom selve kommunikasjonsprosessen[fotnote] (Morgenbladet 2. juli 1999).

Ingen kommentarer: