torsdag 6. desember 2007

En fis i helvete

Onar Åm heter en mann. Han presenterer seg som lilla (altså liberal), se http://www.blogging.no/blog.php/onarki.

I dag slippes debattboken hans "KAMPEN OM KLIMAET: Til forsvar for menneskeheten" på Koloritt forlag - som ifølge https://secure.kolofon.no/Koloritt.aspx?docid=128 ser det som "et poeng i seg selv at Koloritt Forlag har en kontroversiell profil og utgivelsespolicy." Deres mest kjente bok sålangt er ”Amerikabrevet: Europa i fare”, hvor Hallgrim Berg etter sigende tok "et generaloppgjør med islamiseringen av Norge og Europa".

Fra bokens bakside:
Dommen er avsagt. Mennesket er skyldig i ubotelige skader på klimaet.
Straffen er permanent innskrenking i folks rettigheter. Klimaendringer skal
bekjempes med fattigdom og død. Men er dette en legitim dom? Holder bevisene
i retten? Er straffen rettferdig? For å være føre var har tiltalte vært
antatt skyldig inntil det motsatte er bevist. Menneskeheten har stått
forsvarsløs mot anklagene. Denne boken retter opp på den grove ubalansen med
et uhemmet forsvar for menneskeheten og den industrielle sivilisasjon.
Aktoratets troverdighet plukkes fra hverandre og et humant alternativ til
Kyoto-avtalen skisseres.

I sitt siste blogg-utslipp, ”Enorme utslipp” (http://www.blogging.no/blog.php/onarki/post/20113), viser Åm til at Statoil ifølge Stavanger Aftenblad har sluppet ut 1,1 millioner tonn CO2 fra anlegget på Melkøya, noe som avstedkom Naturvernforbundets utsagn at StatoilHydro ”bør betale hele dritten selv.” De omtalte utslippene skriver seg fra fakling, dvs. brenning av "overflødig gass" (hvorfor overflødig?), i perioden 23. august til 23. oktober, altså to måneder. Dette utslippet er i underkant av hva selskapet på forhånd hadde beregnet for hele oppstartfasen på opptil ti måneder.

"Vel," spør Åm, "hvor store utslipp er det snakk om, sånn egentlig?" og kommer til at selv ifølge klimapanelets aller verste scenarier vil den globale oppvarmingen som resultat av dette utslippet bare være 0,00000241 grader celsius. "Dette er ikke målbart selv med de aller mest nøyaktige termometrene vi har på planeten."

En liten kommentar: Det er ikke helt fair å regne ut den varige globale oppvarmingen av to måneders utslipp. Regn ut effekten av utslippene fra hele anleggets levetid, Åm! Eller fra alle lignende utslipp i Norge, Europa, verden, i hele denne teknologiens levetid! Hva er vel to måneders utslipp fra et industrielt anlegg på en varmende planet, annet enn en fis i helvete?

Det er som når Onar Åm selv slipper en fjert. Effekten på den globale oppvarmingen er ikke målbar selv med de aller mest nøyaktige termometrene vi har på planeten. Men HerreGud som det stinker.

1 kommentar:

Anonym sa...

Veldig god argumentasjon du, ryktespredning og dypdykk etter enkelteksempler. Ryk og reis miljøfundamentalstfaen!