mandag 26. april 2010

Om ukulturen på Sørlandet

Redaktør Hans Christian Vadseth har sluttet i Fædrelandsvennen på dagen. Redaksjonsklubben avviser at de har blandet seg i private saker som størrelse og verdi på hus og hytte (se Journalisten samt E24). Dette kom vel opp som en sammenligning under nedbemanningen (12 måtte slutte)? Vel kunne redaktøren i en slik situasjon ha gått foran med et godt eksempel ved å godta/foreslå lønnskutt for egen del - men utover dette må klubben kjenne sin besøkelsestid. Grafsing i privatøkonomi er over grensen.
/
Vadseth angir ellers som oppsigelsesgrunn at han reagerte på de faglige valgene - bl.a. at redaksjonens tillitsvalgte vernet om det nære og trivielle, snarere enn det substansielle og perspektivrike. Det stemmer godt med hvilket inntrykk jeg har av Fædrelandsvennen - som en mildt sagt nærsynt avis.
/
Hvilket bringer meg inn på det som kanskje er det verste i denne saken: At det kan late til at mange sørlendinger har vanskelig for å akseptere en "utenfra" som en sjef med autoritet. Man skal helst være født og oppvekst her, et par generasjoner bakover i hvert fall. Sånn provinsialisme fortjener med rette merkelappen "ukultur".
/
(Kristiansand, 26. april)

Ingen kommentarer: