onsdag 28. april 2010

Når blir det moro framover

Joda: Delelinjen er bestemt (forutsatt ratifisering i den russiske dumaen), og 'hele Norge' gleder seg over mulighetene som åpner seg for ytterligere gass og olje-utvinning. I Aftenposten mener tidligere olje- og energiminister Einar Stensnæs at det nok er greit med utvinning i dette området, siden det ikke er 'sårbare områder' som rundt Lofoten. Samtidig melder partileder Kristin Halvorsen at oljevirksomhet der oppe ikke kan utelukkes, heller ikke for SVs del. Å si noe annet nå ville vel kostet dem regjeringsdeltakelsen. Men hvor moro blir det for SV i regjering framover? Nå blir det i hvert fall ikke vanskelig å lete etter en god grunn til å gå ut av regjering. Oljesaken i nord har med ett blitt brennhet.
/
Som om den ikke var en varm nok potet allerede. Naturvernforbundet (og sant og si Bellona) er redde for press for oljebonanza i nord. Det er det god grunn til. Og dermed blir Norges klimahykleri enda tydeligere: Her skal olje i flere tilfeller fases ut eller trappes ned på på forbrukssida innenlands, av hensyn til klimaet - men mest mulig skal samtidig pumpes opp og selges til alle. Hva andre gjør med oljen spiller visst ikke inn på klimaet, det (bare lommeboka vår).
/
Nei, nå har jeg olje helt opp til halsen. Jeg håper de innser, nå, de som taktisk argumenterte for at Lofoten og Vesterålen må holdes oljefritt FORDI DET DREIER SEG OM SÅ SPESIELT SÅRBARE OMRÅDER med tanke på fiske, fugleliv osv., at det var i overkant pragmatisk (les: ugjennomtenkt). Det er i den store sammenhengen et sekundært argument. Det viktigste argumentet går på de globale klimaeffektene. De effektene er nøyaktig de samme når det nå blir snakk om oljeleting ennå lenger nord. Men utbyggingstilhengerne - de som ikke vil la en dråpe ligge ubrukt (utvinningsdeterministene) - de vil nå simpelthen vise til at HER er jo konfliktene langt færre.
/
Kristin Halvorsen for sin del stiller betingelse om at det tas klare miljøhensyn. Det er bare en måte å gjøre det på: Ved å la olja ligge.
/
Siden midten av 70-tallet har vi hatt et moratorium sammen med Sovjet->Russland som gikk ut på at vi ikke skulle benytte oss av ressursene i dette området. Et slikt moratorium burde nå - hadde hensynet til klodens og menneskehetens fremtid vært styrende - fornyes.

Ingen kommentarer: