tirsdag 20. april 2010

Debatt om BNP som mål i The Economist

Ukens online debatt i det britiske nyhetsmagasinet The Economist dreier seg om hvorvidt BNP (GDP) er et godt mål på levestandard.
.
Utgangsposisjonene til de to sidene er noe problematiske, siden to forhold sauses sammen:
1) Hvorvidt BNP er et presist mål på velstand
2) Hvorvidt et stadig høyere BNP er et ønskelig politisk mål i dagens velstående samfunn
.
Mitt svar på det første er i hovedsak ja (med forbehold om at "real GDP" bør brukes i de fleste sammenhenger, i stedet for BNP omregnet etter valutakurser), mitt svar på det andre et klart nei. Som dere ser under later det til at vekst-tilhengeren viser til pkt. 1, mens vekst-motstanderen forholder seg til pkt. 2.
.
Her er utgangsposisjonen til Andrew Oswald, vekst-motstander:
GDP is a gravely dated pursuit. The first reason is the Easterlin Paradox (the empirical finding that countries do not become happier as they grow wealthier); the second is that global warming means it is necessary for Homo sapiens to make fewer things, to travel less, and to lean on the direct energy of the sun and water.
Og her til Steve Landefeld, vekst-tilhenger:
GDP is a key measure of a country's economic activity—the purpose for which it was designed. It was not designed to be, nor should be regarded as, a comprehensive measure of society's well-being. Nonetheless, it has also proven useful as a gauge of an economy's capacity to improve living standards.

Ingen kommentarer: