søndag 11. april 2010

Miljøvern og dyrevern

Sakset fra min engelskspråklige, akademiske blogg Utopian Realism:
I have gotten in touch with Minding Animals International, the people behind the 2009 Newcastle/Australia conference and the forthcoming 2012 conference in the same series to be arranged in Utrecht. Concretely, I have been added to the MA Email Network.
/
MAI aims to promote integration/development of contact between researchers in the field of animal studies on one hand and advocacy groups promoting environmentalism, animal rigths etc. on the other. Importantly, their vision is to support attempts to integrate the environmental movement and animal rights groups - though MAI's work is in the main theoretical/scholarly. A crucial task!
/
You'll find their Objectives & Principles here. Except for a few bizarre ideas, such as the topic of "Animals and the Queer Communities" (no offence to either party), it's all good.
Arbeidet med å legge til rette for en tilnærming mellom miljøbevegelsen og dyrevernbevegelsen er ikke minst viktig i et land som Norge, hvor de - i motsetning til i mange toneangivende europeiske land - knapt har noe med hverandre å gjøre. Akkurat som miljøvern først blir etisk gjennomtenkt og høyverdig idet man tar hensyn også til naturens individer, blir dyrevern først satt i perspektiv, og avbalansert, når man får øyet opp også for den økologiske sammenhengen. Hver for seg er de begge "grunne", nærsynte tenkemåter.

Ingen kommentarer: