torsdag 28. juli 2011

Fjordman: Jeg utfordrer deg til å møte i åpen debatt

Den høyreradikale, anti-islamistiske bloggeren "Fjordman" har de siste dagene fått mye oppmerksomhet, siden han ifølge Anders Behring Breiviks terror-manifest "2083" er massedrapsmannens fremste inspirasjonskilde. Fjordman selv, som tidligere bl.a. har oppfordret til skattenekt i protest mot påstått islamisering av Europa og derav følgende sivilisatorisk forfall, har tatt avstand fra terrorhandlingene.

Fjordman, etter sigende den norske politiske bloggeren som er mest kjent i Europa, er anonym. Det pågår nå forsøk på å "oute" ham. Jeg utfordrer istedet Fjordman til å stille i åpen debatt. Jeg er villig til å stille som motdebattant. Vis ansikt! Og forsvar det du står for, uten å skjule deg bak et anonymt pseudonym. Ved å delta i en slik debatt vil vi begge bidra til det Jens Stoltenberg lovte på tampen av terroren: Motreaksjonen skal være mer demokrati.


Jeg utfordrer samtidig andre samfunnsdebattanter til å gjenta min invitasjon, på egne vegne.

Debatten kan finne sted om noen uker, idet de siste dagers hendelser har kommet noe på avstand.20 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor er det egentlig så viktig at fjordman skal oppgi sin anonymitet?

Anonym sa...

"Åpen debatt" ja. Hvor den frie tanke og de beste argumenter vinner frem og det skal være våpnene. Og det du åpner med, er å stemple din ønskede motstander som "høyreekstrem", en merkelapp som allerede bærer overveldende stemplingsmakt - som er tidoblet i disse dager.

Well played, sir.

Morten Tønnessen sa...

Til anonym nr. 1: Fordi anonymitet kan friste til å si/skrive ting man ikke kan stå for under fullt navn/i full offentlighet. Det å stå frem for det man tror på er viktig, fordi det gir troverdighet. Slik troverdighet kan også tjene ens sak.

Til anonym nr. 2: I disse dager er det et stort poeng å kunne skille mellom "moderat" og "ekstrem". Noe av terroristens retoriske kunststykke gikk ut på å posisjonere seg som moderat. Selv om Fjordman og terroristen ideologisk har mye til felles, kan holdningen til voldsbruk utgjøre en avgjørende forskjell. Men ideologien, tanken om å drive muslimer ut av Europa, er uansett ekstrem. Fjordman må gjerne kalle meg hva som helst til gjengjeld.

Anonym sa...

Definisjonen av ekstrem er gjerne ytterliggående / helt spesiell. Hva du legger i høyreekstrem er derimot ikke like klart for meg, men det har helt klart en stigmatiserende effekt, noe som kanskje er tilsiktet?

Morten Tønnessen sa...

"Ekstrem" kan gjerne tolkes som "ytterliggående". "Ekstrem" og "radikal" brukes iblant om hverandre - ville du foretrekke det, "høyreradikal"?

Hva som legges i "høyreekstrem" er ellers ganske godt etablert, jeg anvender et vanlig uttrykk som har en historie. At det er et uttrykk ingen ønsker å forbindes med, det kan jeg forstå. Men jeg kan ikke av den grunn gå med på å kalle f.eks. ABB "verdikonservativ", som han selv kaller seg - for dét er han IKKE i noen sunn betydning av det ordet.

Uansett er kanskje "høyreradikal" bedre som uttrykk enn "høyreekstrem", siden noen vel kan identifisere seg som det førstnevnte.

Anonym sa...

At et stigma er veletablert i politisk debatt, gjør ikke bruken av det nødvendig eller særskilt fruktbart.

Poenget mitt, som lå litt mellom linjene, er at Fjordman kan og bør avkles mer elegant. Lemfeldig anvendelse av diverse stigma er som å innrømme at man ikke har bedre argumenter.

Anonym sa...

Å oute en person som Fjordman for så å ødelegge hans integritet er å rette baker for smed. Det blir ikke riktig uansett hvor mye man er uenig med personen.
Dette er ikke et forsøk på å øke hans troverdighet, det er et udemokratisk fosøk på et karakterdrap som et slags "avlat" til verdensbefolkningen. Mener du virkelig at du, samt alle andre som ønsker, skal stille opp i en debatt mot kun Fjordman??

Du bør forklare hva du legger i ekstrem og ytterliggående. Man er hva man gjør er det noe som heter. Du kan i samme sleng forklare de samme begrepene satt i sammenheng med: venstre, islam, kristen, osv. Selv mener jeg man er ekstrem når man tyr til vold eller ønsker dette for å angripe sivile og demokratiet eller dens institusjoner. Det spiller ingen rolle om det er for å oppnå det ene eller det andre; det er ekstremt, det er udemokratisk og det er forkastelig!

Anonym sa...

Faktisk er norsk media medskyldige i hva som har hendt da de effektivt har kneblet alle ("ytterliggående" meninger både på venstre og (spesielt) høyrekant. Resultatet ser man nå (på sitt mest ekstreme). Hvor er demokratiet når meninger skal sensureres i norske presse? Den Norske sovjetstaten lever i beste velgående og samtidig prøver den å fremstå som åpen og demokratisk. Hyklerisk i beste fall. Jeg tar sterk avstand fra all terror, enten den kommer fra Breivik side eller muslimsk side. Hvis man heretter skal bli stemplet terrorist i tillegg til det vanlige "rasist" bare man er kritisk til muslimer (som for meg synes å leve i middelalder tidsmessig), ja da må man holde seg i skyggen og forbli anonym. Hilsen realist.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Ekstrem i Norge er alle som ikke er enige med venstresiden. Slik at det vært siden 70 tallet.
Ytrer man seg kritisk til establissementet så er man rasist, nazist eller facistisk.
50% av landets befolkning er kritisk eller imot innvandringspolitikken som føres så jeg regner med at det er mange der ute som blir betraktet som ekstreme.

Anonym sa...

Hadde det vært opp til Tønnesen så skulle vi hacket datamaskiner for å finne identiteten til Fjordmann og marsjere opp og dra han med ut av huset og stillt han til rette for det han er ansvarlig for!

Hva er han ansvarlig for; å ha sagt sin mening.....

Morten Tønnessen sa...

Respons til anonyme kommentarer:

Nr. 4: Merk at jeg nå har endret "høyreekstrem" til "høyreradikal" i innlegget. Det er en stor fordel om vi kan komme fram til merkelapper som både tilhengere og motstandere av et synspunkt kan vedkjenne seg.

Nr 5: Jeg verken outer Fjordman eller tar til orde for å gjøre det. Å oute ham ville gå ut på å avsløre hans identitet mot hans vilje. Det er det andre som har tatt til orde for. Jeg har tvert imot skrevet: "Jeg utfordrer ISTEDET Fjordman til å stille i åpen debatt." Noe av mitt poeng er at det er langt bedre om Fjordman selv avslører sin identitet, enn om andre gjør det. Her er jeg inspirert av Gandhi, som vektla at man bør prøve å overbevise meningsmotstandere, ikke overtale/tvinge dem. det er god demokratiforståelse.

Nr 6: Ad "Hvis man heretter skal bli stemplet terrorist i tillegg til det vanlige "rasist" bare man er kritisk til muslimer...": Det bør man ikke. Som jeg har skrevet i en annen kommentar er det en stor forskjell på å dele ABBs syn på islam ideologisk sett, og å dele hans syn på voldsbruk. Bare terrorister (og dels folk som oppfordrer til terrorisme) skal kalles terrorister, ingen andre - uavhengig av hva de måtte mene. Når jeg i innlegget trekker frem at Fjordman har oppfordret til skattenekt, så vil jeg på ingen måte sidestille det med terrorisme. Jeg er selv sympatisk til skattenekt i endel tilfeller, om enn med helt andre motiver enn Fjordman. Skattenekt i seg selv er en ikkevoldelig aksjonsform.

Nr 7: Det ble spekulert, på et tidligere tidspunkt, på om ABB kunne stå bak pseudonymet Fjordman, men den teorien har senere blitt avvist.

Nr 8: Ad "Ekstrem i Norge er alle som ikke er enige med venstresiden.": En viktig, og feilaktig, påstand. For min egen del kan jeg si at jeg ikke oppfatter meg som del av venstresiden. Se f.eks. på Valgprat.no, der er Utopisk Realisme registrert som en uavhengig blogg, verken på venstresiden eller høyresiden. Du skal ikke lese lenge i bloggen min for å innse at jeg ikke er noen varm forsvarer av regjering eller styre og stell. I noen betydninger kan jeg selv regnes som "radikal", i betydningen ytterliggående i forhold til hva flertallet mener. Jeg kan på ingen måte sies å representere venstresiden, AP, eller engang den norske styreformen (representativt demokrati).

Nr 9: Ad "Hadde det vært opp til Tønnesen så skulle vi hacket datamaskiner for å finne identiteten til Fjordmann og marsjere opp og dra han med ut av huset og stillt han til rette for det han er ansvarlig for!": Se svaret til anonym kommentar nr. 5. Jeg har IKKE oppfordret til å oute Fjordman, tvert imot har jeg oppfordret Fjordman til selv å stå frem. Jeg er ikke del av noen mobb verken rettet mot Fjordman eller terroristen, og har ingen sympati med slike mobber.

Til slutt ber jeg alle merke seg at hensikten med utspillet mitt er å ta til orde for en åpnere debatt, ikke er mer lukket debatt. Jeg vil INKLUDERE Fjordman i den store, offentlige samtalen, den som foregår i det åpne rom og under eget navn. Når jeg fortsatt tillater anonyme kommentarer i Utopisk Realisme, så er det i tråd med mitt syn på demokrati og åpen debatt. Jeg TVINGER ingen til å stå frem under eget navn, og jeg svarer på kommentarer som er skrevet anonymt. Mot sensur? Da står vi sammen. Jeg er ikke din fiende.

Anonym sa...

I forbindelse med Behrings manifest er det vært snakket om å "bringe trollene frem i lyset" (slik at de sprekker). Jeg synes det er på sin plass at denne såkalte "Fjordman" også trer frem i lyset, slik at allmennheten kan ta mål av denne mannen.

Det virker som om den såkalte "Fjordman" vil bli tatt på alvor, og her er hans gyldne sjanse: stå frem med navn og fotografi. Det var et ypperlig innlegg på db.no ("Demokratisk kultur og selvsensur", http://www.dagbladet.no/2011/07/29/kultur/debatt/nettdebatt/ytringsfrihet/17487906/) i dag, og denne "Fjordman" burde lese denne både én og to ganger. Her fremheves viktigheten av å stå frem i offentligheten og ikke gjemme meningene sine bak anonymitet.

Vil den såkalte "Fjordman" bli tatt på alvor og trekke sin diskusjon inn i den offentlige sfære (som han sikkert har traktet etter selv)? To ord og kun to ord til han: STÅ FREM.

Anonym sa...

Når man ser hvor mange som ikke evner å analysere hva som blir formidlet - enten i form av tekst eller tale - på en objektiv og rasjonel måte, og istedetfor gir seg ut på en endeløs tirade av ad hominem, trusler og lignende, så er det ikke rart at mange vil være anonyme.

Enten de har meninger som er på venstresiden eller høyresiden.

Jeg blir svært skuffet over tendensene jeg ser når det kommer til slike tema. For veldig mange som er uenige i hva som blir sagt, velger heller å ignorere, lukke ørene, og snu seg en annen vei. Men ha en mening? Det har dem!

Så - om folk sier at dem er i mot multikulturalisme - spesielt nå for tiden, så er det en ganske stor sannsynlighet for at de blir puttet i en ufortjent bås. Med merkelapper som rasist, nynazist, fascist, nasjonalist, høyre-ekstrem, og så videre.

Disse er veldig kraftige beskyldninger. Er man høyre-ekstrem om man er i mot multikulturalisme? Er man intolerant?

Jeg vil si nei. Definitivt nei.

Hva er monokulturalisme, multikulturalisme, og interkulturalisme?

Der vil folk slite. Og her er problemet.

Hvor mange vet egentlig hva disse betegnelsene betyr?

Multikulturalisme og interkulturalisme er ikke helt likt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiculturalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_multiculturalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Interculturalism
"With multiculturalism under attack, interculturalism grows in popularity": http://www.breitbart.com/article.php?id=cp_ikvpgf8p21&show_article=1

For å ha det sagt:

Jeg er en person som brenner sterkt for en grønn linje. "Deep Ecology" modellen, og lignende. Det er elementer i fra anarkisme, kommunalisme, kommunisme og sosialisme som jeg er interessert i.

Statskirken må opphøre.

Miljøvern er viktig.

Kulturvern er viktig.

Filosofi? Fenomenologi, nominalisme, epistemologi, ontologi, soteriologi, logikk, og så videre. Veldig interessante tema.

Om det er en religion som har (mest) "rett", så er det Buddhismen.

Jeg kan selvfølgelig utdype disse tingene mer, men her er det bare en kort kommentar på hva jeg er interessert i ideologisk sett.

Og så er jeg i mot multikulturalisme da. Har forsåvidt veldig lite til overs for Islam. Men likeledes Kristendommen.

Så da er jeg vel plutselig en høyre-ekstremist?

Er synd at det skal være så vanskelig å ha forskjellige meninger i dette lille landet vårt.

Og, for å ha det sagt: En mening er en mening enten den blir ytret av noen som er anonym eller offentlig kjent. Og det som blir sagt har like fullt et innhold. Anonym eller ei.

Og det er innholdet som er viktig.

Rune sa...

Jeg vet ikke hvorfor Fjordman er anonym. Produksjonen hans er enorm og spenner over mange temaer, øl, vin, historie, astrofysikk, men mest om Islam. Han har en bok bak seg og flere underveis. Og han nyter respekt fra likesinnede over hele verden.

Slikt sett kanskje pussig at han tviholder på nicket sitt.

Men dette med nicknames er et trekk fra tidlig internett, og også blant mediets betydningsfulle særtrekk. Jeg velger å respektere det.

Hvis du vil diskutere med Fjordman, kan du ikke da bare forfatte et motinnlegg til et av hans? Hvorfor er formell identitet så viktig?

Anonym sa...

Veldig bra initiativ med en utfordring til fjordman om ansikt til ansikt. Nicknames kan være en risk. Hva hadde skjedd om hundre mennesker la inn innlegg forskjellige steder, feks her, med navnet fjordman? Det viser også noe av den enorme jobben det er å være redaktør for innlegg i idag. Det er interessant å prøve ut redaksjonen med en masse babbel, selvfølgelig ikke støtende, men hva går gjennom? Kanskje forklaringen er så enkel som at Fjordman har sosial angst?

Stig Olsen sa...

Hvis man mener noe i en så viktig debatt som dette så kan jeg egentlig ikke forstå hva som er hensikten med å være anonym. Alle dere som sympatiserer med disse synspunkter på samfunnet - hvorfor organiserer dere ikke dere i et politisk parti - sørger for at det får tilstrekkelig stemmer i forbindelse med valg etc. og står for deres argumenter - Åpent!? ..dere vil trolig ikke nå frem med slike synspunkter jeg har lest at denne "Fjordman" har men det er faktisk slik man fremmer sine politiske synspunkter Og Evt. får tilhengere. Får dere ikke nok stemmer til å stille til valg - vel, vel - think again..... Mange av dere har sikkert egne barn som skal leve etter dere..

Stig Olsen

Anonym sa...

Når jeg leser inleggene til Fjordman finner jeg mye likhetstrekk mellom ham og Omar Abdel-Rahman (1993 World Trade Center bombing). Omar Abdle-Rahman var ikke direkte involvert, men var inspirasjonskilde av hendelsen som fant sted. Fjordman har inspirert ABB for å begå den grusomme handlingen. Det eneste forskjell mellom de to er at blinde sjeken ikke nektet sin uskyld, men den feige anonym Fjordman nekter at han står bak gjerningen. Fjordman må også i likhet til ABB straffes. Jeg er helt overbevist at han står bak det som har skjedd 22.07, men han er ikke man nok til å stå fram. FEIGING.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

"En stor fordel om vi kan komme frem til merkelapper"
: HVorfor er det en stor fordel? Sikkert veldig lettvint og godt for en "filosof" å kunne "prise" mennesker sånn - men mennesker er nå engang ikke så enkelt skrudd sammen at man kan si "du er sånn, gå til gruppe a eller b, og du er altså en sånn..jaha..jævlig banalt er det.
Hva ligger i begrepet høyreradikal/eksrem? Du kan jo begynne med å sammenfatte det før du slenger rundt deg med populistiske uttrykk. Hersketeknikker kaller jeg det for. Du kan også gjerne legge frem ditt syn på Islam, både ideologien og kulturen? En koselig og fredelig religion? Tvangsgifte - omskjæring - massiv kvinneundertrykkelse satt i system og allt "kultur" - inngfte - du applauderer det hele antar jeg?
At de voldtar norske kvinner i fleng i Oslo, og kaller oss horer,er vel bare til pass for oss?
HILSEN ANJA