mandag 1. august 2011

Misvisende om klimautslipp ved oppdrettsfiske

Norsk Fiskeoppdrett meldte nylig dette (linket til fra klima-nyhetsbrevet til CICERO):

Rød fisk er grønn

Produksjon av sau, svin, storfe og ost forårsaker utslipp av mer drivhusgasser enn oppdrett av laks, viser en studie utført av Environmental Working Group.

Studiet tar for seg alle innsatsfaktorer ved produksjon av de ulike artene, alt fra gjødselet som brukes for å dyrke fôr til dyrene, frem til at kjøttet er ferdig tilberedt for konsum. Resultatene fra studiet viser at utslipp av CO2 per kilo fordeler seg slik: fårekjøtt (39,2 kg), storfe (27,0 kg), ost (13,5 kg), svin (12,1 kg), oppdrettslaks (11,9 kg), kalkun (10,9 kg), kylling (6,9 kg), egg (4,8 kg) og poteter (2,9 kg).

For oppdrettslaksen kommer det meste av CO2 utslippet fra produksjon av fôret.

Overskriften er misvisende. Produksjon av oppdrettslaks resulterer i like mye klimagassutslipp som produksjon av svinekjøtt på land. Om oppdrettslaksen er grønn, må altså svineproduksjonen være det også - og det er faktisk ikke tilfelle, om en tar import av kraftfõr etc. i betraktning. Fremveksten av oppdrettsfiskerier - utvidelsen av husdyrhold fra land til vann - fører til en betydelig utviding av det domestikerende landbrukets klimagassutslipp.

Ingen kommentarer: