tirsdag 5. juli 2011

Rovdyrforedrag annonsert

Enkeltpersonsbedriften "Natur, Utvikling og Design", drevet av Lisbet Baklid, har sluppet en invitasjon til sin årlige konferanse om rovdyr og beitedyr (arrangeres på Hamar fra 31. oktober til 1. november), hvor jeg skal presentere under overskriften "Offisiell og 'uoffisiell' rovviltforvaltning i Norge sett med et humanøkologisk blikk - Hva er motivene og handlingene?"

Mitt foredrag er ett av seks som er nevnt som smakebiter fra programmet. Et par av de andre foredragene som er spikret sålangt er:
* John Linnell: "Tyve års konflikter rundt store rovdyr - hva gikk galt?"
* Petter Wabakken: "Status og utfordringer i den skandinaviske ulvebestanden år 2011"

Fullt program offentliggjøres i august.

Ingen kommentarer: