mandag 4. juli 2011

Dagens kart: Verneplikt verden rundt


Dagens graf fra The Economist viser hvilke land verden rundt som har verneplikt. Av den medfølgende teksten fremgår det at Tyskland denne måneden har avsluttet verneplikten (og siviltjeneste). Intet nevnes om at Norge samtidig har meldt at siviltjenesten her på berget skal avsluttes med øyeblikkelig virkning (mens verneplikten i navnet beholdes ennå litt).

Det internasjonale bildet er som følger: Norge er stort sett i selskap med det vi til vanlig ynder å kalle u-land, når det gjelder å opprettholde verneplikten.

Ingen kommentarer: