lørdag 9. juli 2011

Republikanernes presidentkandidater - meningsmålingene

Det kryr av meningsmålinger som viser støtten til ulike mulige presidentkandidater fra det republikanske partiet i USA. Real Clear Politics beregner jevnlig et gjennomsnitt av fire store meningsmålinger. Her er siste resultat derfra.

1. Romney 25,0 %
2. Perry 11,3 %
3. Palin 11,0 %
4. Bachmann 10,3 %
5. Cain 8,0 %
6. Paul 6,5 %
7. Gingrich 5,0 %
8. Pawlenty 4,5 %
9. Santorum 3,3 %
10. Huntsman 2,0 %

Noe av det mest overraskende er kanskje at Jon Huntsman fra Utah scorer så lavt, til tross for bred pressedekning i toneangivende medier og påstått karisma. På sidene til Real Clear Politics kan vi også se på utviklingen litt over tid, ved hjelp av en interaktiv figur. Den siste måneden har Palin falt rundt 5 %, samtidig som Bachmann har gått opp 4 % og dermed økt oppslutningen med 2/3. Tilbake i mai hadde hun kun 4 % oppslutning. Et spørsmål er nå hvem av disse to som får posisjonert seg som Tea Party-bevegelsens kandidat. Dersom Palin kunngjør at hun ikke stiller i nominasjonsvalgene, vil Bachmann sannsynligvis gjøre et nytt byks oppover på meningsmålingene, og i så fall framstå som Romneys fremste utfordrer, i hvert fall på kort sikt.

Historien viser uansett at det er alt for tidlig å tro at nominasjonsprosessen på noen som helst måte er avgjort på dette tidlige stadiet - til tross for Romneys stabile ledelse. Et halvt år tilbake i tid lå han bare et par prosents oppslutning før Palin (ca. 19 mot ca. 17 %). På samme tidspunkt i 2007, før presidentvalget i 2008, så bildet slik ut:

1. Giuliani 26,7 %
2. Thompson 19,0 %
3. McCain 16,3 %
4. Romney 10,2 %
5. Huckabee 2,6 %

Som kjent var det McCain som til slutt vant nominasjonen - med Huckabee som fremste utfordrer. Ron Paul, som juli 2007 ikke engang var med på meningsmålingene, fremsto i mars 2008, da de siste meningsmålingene ble gjort, som den klare tredjekandidaten av gjenværende kandidater, med en oppslutning på 6,5 %. McCain, som på det tidspunktet sikret seg nominasjonen, hadde steget til 56,7 % oppslutning. Huckabee kunne notere seg for 26,3 %, en tidobling i forhold til målingene i juli året før.Ingen kommentarer: