fredag 5. august 2011

Fjordman: Min invitasjon til debatt står fast

Torsdag i forrige uke utfordret jeg blogger-pseudonymet Fjordman til å vise ansikt, og til å møte i debatt. Min utfordring ble omtalt av Fædrelandsvennen og Nettavisen. Idag har Ålesundsmannen Peder Nøstvold Jensen, nå bosatt i Oslo, stått fram som Fjordman i VG. Han har i mellomtiden også blitt avhørt av politiet.


Min invitasjon til debatt står ved lag.

1 kommentar:

Ane Faugstad Aarø sa...

Vår liberale innstilling taler for det relativistiske standpunkt, dvs at den andres syn må respekteres. Men det inkonsekvente i ekslusjonsideologier bør påpekes, slik det vil være inkonsekvent å hevde at den andre også har rett til å ekskludere en selv når det synest formålstjenlig. Ane Faugstad Aarø