torsdag 4. august 2011

Amerikanske meningsmålinger: Obama vs. republikanerne

Obama sliter etter det begredelige kompromisset om gjeldstak, som innebar at han i bunn og grunn ga opp at USAs underskudd skal reduseres også ved hjelp av skatteøkninger (selv om en tverrpolitisk komité skal komme med forslag om hvordan en stor del av 'budsjettbalanse-forbedringene' på 2,5 billioner dollar eller deromkring skal oppnås).
Siste tall fra Real Clear Politics, som beregner gjennomsnitt av en rekke meningsmålinger, viser at 44,9 % av velgerne mener Obama gjør en god jobb som president, mens 49,4 % mener han gjør en dårlig jobb. Obama har forsåvidt scoret på dette nivået ganske mange ganger. Det er liten trøst i at kun 18,5 % mener kongressen gjør en god jobb, mot 75,3 % som mener den gjør en dårlig jobb. Også det er lavt, men ikke et absolutt bunnivå i forhold til tidligere målinger de siste årene. En indikator som derimot når et bunnmål i Obamas periode som president - noe som burde bekymre Obamas team med tanke på sjansen for gjenvalg - er andelen som mener USA som land er på rett vei. Kun 24,5 % svarer nå at de mener USA er på rett vei, og det er den laveste andelen siden Obama tok over etter Bush. Da sprang andelen som mente USA var på rett vei på det høyeste opp i 46,3 %. Men nå er amerikanerne like pessimistiske på landets vegne som under slutten av Bush sin presidenttid. 68,3 % sier USA er på feil vei, og dette er den høyeste andelen siden Obama tok over etter Bush.
Hva sier så dette om Obamas sjanse til å få en presidentperiode nummer to? Det er fremdeles høyst uklart (siste tall her). På spørsmål om velgerne ville foretrekke Obama eller "en republikaner", svarer 43,3 % "en republikaner" og 41 % Obama. Her ligger han med andre ord an til å tape. Men så fort det nevnes konkrete navn på republikanerne, ligger Obama fortsatt i ledelse (ledelse målt i prosentpoeng i parantes):

* Romney (Obama +4,3 %)
* Bachmann (Obama +12,4 %)
* Perry (Obama +11,6 %)
* Pawlenty (Obama +12,3 %)
* Palin (Obama +20 %)
* Cain (Obama +14,7 %)
* Gingrich (Obama +14,7 %)
* Paul (Obama +9,8 %)
* Huntsman (Obama + 14 %)
Her er de mulige kandidatene rangert etter hvor stor oppslutning de har per idag, med Romney i tet med 21,6 % oppslutning blant sannsynlige nominasjonsmøte-velgere, og Ron Paul på sjette plass med 8,2 % oppslutning. Som vi ser av tallene i parantes er det imidlertid ingen klar sammenheng mellom oppslutning for de enkelte kandidatene og deres sjanse til å slå Obama (med unntak av at mange svermer til Romney pga. hans vinnersjanser). Rangerer vi kandidatene etter denne sjansen, blir rekkefølgen slik:

1. Romney (-4,3 %)
2. Paul (-9,8 %)
3. Perry (-11,6 %)
4. Pawlenty (-12,3 %)
5. Bachmann (-12,4 %)

Her er det to navn som stikker seg ut: Ron Paul, som oppsiktsvekkende får 40 % oppslutning i en tenkt duell med Obama (mer enn samtlige andre kandidater med unntak av Romney, som får 42,6 %). Og Michelle Bachmann, som til tross for sin andre plass i meningsmålingene før nominasjonsprosessen ligger langt bak Obama i en tenkt duell. Bachmann er med andre ord førstevalget til endel republikanere, men Ron Paul, som ideologisk sett er kanskje enda mer radikal, har større oppslutning målt i andrestemmer.
Siste tall fra Real Clear Politics viser ellers at Bachmann her og nå ligger an til å vinne primærvalget i Iowa (foran Romney på andre), mens Romney ligger an til en klar seier i New Hampshire (foran Bachmann på en svak andreplass).


Se også:
Republikanernes presidentkandidater - meningsmålingene (9. juli)

Ingen kommentarer: