lørdag 24. mars 2012

Minding Animals Norges forskningsseminar 2012: Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket


Minding Animals Norges forskningsseminar 2012:
Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket
Oslo, lørdag 22. september 2012 ca. kl. 10-16

Tema for årets forskningsseminar er det etiske forholdet mellom mennesker (enten det er bønder eller forbrukere) og husdyr i matproduksjon. Vi åpner bl.a. for case studies om forskjellige slags husdyrhold. Forskningsseminaret vil særlig ta for seg:

* Utviklinga i norsk dyrehold gjennom historien fram til i dag
* Utsiktene for fremtidig dyrehold i Norge
* Ansvarsforholdet mellom primærprodusenter, forbrukere og myndigheter

Er du interessert i å presentere under forskningsseminaret, send et abstract på maksimalt 200 ord tilpost@mindinganimals.no innen 31. august. Svar sendes fortløpende. Påmelding foretas via epost til samme adresse. Nøyaktig tidsramme, sted og program kunngjøres senere.

Ingen kommentarer: