søndag 11. mars 2012

MDG igjen med støtte til 20 års moratorium mot oljeleting - følger SV og Venstre etter?


Den 9. januar, dvs. for et par måneder siden, gjorde Miljøpartiet De Grønne det klart at de (fortsatt) går inn for et 20 års moratorium mot oljeleting.
– Dersom verden skal nå målet om to graders oppvarming er vi nødt til å la nye funn ligge. Dette handler om å ta hensyn til kommende generasjoner, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for MDG.
Jeg minner i all beskjedenhet om at forslaget først ble lansert i herværende blogg - se innlegget "Forslag fra Utopisk Realisme: 20 års moratorium mot oljeleting" (og MDG-talspersonenes raske respons) fra 2. juni 2008, samt ytterligere blogginnlegg. En firesiders tekst som argumenterer for et slikt moratorium forekommer i Scribd, hvor det kan leses samt lastes ned.

Marcussen er svært skuffet over at det ikke finnes noen miljøopposisjon på Stortinget etter at samtlige partier stemte for petroleumsmeldingen før jul, som la opp til fortsatt høyt utvinningstempo og åpning av nye områder i Barentshavet.

– Konsensusen rundt oljepolitikken viser behovet for et nytt, grønt parti ved stortingsvalget i 2013, sier Marcussen.

Gode poenger. Dersom SV vil fortsette å presentere seg som et miljøparti, så kunne de jo slutte seg til forslaget om et 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann. Det samme med Venstre. Hva sier dere, godtfolk?

Ingen kommentarer: