søndag 4. mars 2012

Videoopptak fra forsvar av doktorgrad

Jeg forsvarte doktorgraden min 15. desember i Tartu, Estland (se også Lenke til doktorgradsavhandling om ulv og miljø). Nedenfor følger snapshots fra videoopptak fra den seansen (på det første bildet overrekker instituttleder Margit Sutrop en potteplante - opponentene Jesper Hoffmeyer og Dominique Lestel til høyre).

Følgende videosnutter forekommer på YouTube:
Ingen kommentarer: