fredag 23. mars 2012

Interessant artikkel om hvorfor republikanernes nominasjonsprosess trekker ut

I artikkelen Republican Rules Are Not to Blame for Primary War imøtegår Josh Putnam og John Sides i en "Op-Ed" på Bloomberg.com påstanden om at republikanernes nominasjonsprosess trekker ut på grunn av de endrede reglene for fordeling av delegater. De har bl.a. regnet ut hvor mange delegater hver av de fire gjenværende kandidatene hadde fått dersom samme regler hadde gjeldt som i 2008. Det ville Romney faktisk ikke ha tjent noe på, viser det seg. Den langtrukne nominasjonsprosessen skyldes derimot for en stor del at det republikanske partis sentrale ledelse med vitende og vilje la opp til at en hovedtyngde av primærvalg og partimøter skulle finne sted ganske seint i vårhalvåret 2012.

Ingen kommentarer: