søndag 4. mars 2012

Ulverapport for vinteren 2010/2011

Her er lenke til den siste gjennomarbeidede statusrapporten for den skandinaviske ulvebestanden, utarbeidet av SKANDULV (PDF-dokument, fritt tilgjengelig for alle og enhver). Rapporten ble publisert et par måneder før jul.

Ingen kommentarer: