torsdag 19. november 2009

Den historiske rollen til Jens - og til Hauge

Historien vil dømme Jens nådeløst, sier Bellonas figur Frederic Hauge i VG. Det har han nok rett i. Stoltenberg presset på for å maksimere norsk oljeproduksjon så tidlig som mulig, han tok over etter Bondevik ved å insistere på konvensjonelle gasskraftverk, og han har rundlurt Hauge & co. med sin "månelanding", som fortsatt ikke har blitt stort av (og nå for en stor del er utsatt). Hva angår månelandingen må det sies at Hauge og hans team spilte en stor rolle i å få Jens & co. med på laget - uten Bellona (og Frederic Hauge som person) hadde Stoltenberg neppe noensinne holdt sin famøse nyttårstale.

Sisten nytt er spillet om biodieselavgift. Det som undrer meg i den debatten, er at ingen har foreslått å gradere en avgift etter faktisk CO2-regnskap (hvor rydding av vegetasjon etc. er med i regnestykket). En slik avgift ville ha stimulert til best mulig CO2-regnskap - men den avgiften regjeringen nå innfører skiller jo ikke mellom klinten og hveten.

Ingen kommentarer: