mandag 23. november 2009

Johan Galtung og meg

I går røk jeg uklar med fredsprofessor Johan Galtung. Det var ikke meningen. Det var faktisk slett ikke meningen. Men Galtung forsto ikke spørsmålet mitt.

Anledningen var fredsprofessorens foredrag "Hva kommer etter USA?", holdt i Byhallen i Kristiansand i går kveld, til full sal. Galtung hadde snakket om at USAs "imperium" vil erstattes av en internasjonal utvikling i retning av åtte verdensregioner (med EU/Europa som én). I spørsmålet mitt viste jeg til at USAs stilling som supermakt for en stor del hadde sitt utgangspunkt i det voldsomme økonomiske og teknologiske forspranget landet fikk i løpet av andre verdenskrig. Verdenshistorien siden 1945 har for en stor del handlet om den øvrige verdens gradvise innhenting av dette forspranget (selv om forskjellen mellom USA og Europa har holdt seg rimelig konstant, målt i BNP per capita). Deler av Asia meldte seg tidlig på i dette kappløpet; Afrika har for en stor del blitt med først de siste par tiårene. Perioden på begynnelsen av dette årtusenet skilte seg ut som en periode hvor hele verden (alle regioner) vokste, med rekordhøy global vekst (merk at dette på ingen måte er entydig positivt).

Dette er mye av bakgrunnen for at USAs enerådende posisjon er i ferd med å smuldre opp, og møter motstand/utfordrere på de fleste fronter. USA dominerte verden økonomisk sett - det gjør de ikke lenger (selv om de fortsatt er en ledende aktør (blant flere), økonomisk og teknologisk). Jeg ba Galtung se fremover - ikke bare til 2020, hans egen 90-årsdag, men også lengre frem, ut dette århundret. Jeg fremla to påstander:
1. Det vi ser idag, er en global kapitalisme - samtlige land sikter i dag mot BNP-vekst som et grunnleggende element i sine utviklingsmodeller.
2. Et problematisk premiss, som deles av alle verdens land, er at en kan ha et evighetsperspektiv på økonomisk vekst. Dagens politiske ledere taler om økonomisk vekst, uten å ha noe tidsperspektiv for hvor lenge er slik utviklingsmodell kan gjennomføres.

Spørsmålet mitt lød så: Hva vil skje i forhold til internasjonale konflikter når det en gang går opp for oss at vi ikke kan ha et evighetsperspektiv på økonomisk vekst?

GALTUNG: Han der er en typisk liberal vestlig økonom, som trenger omskolering. Det finnes ingen global modell - hver region har sin modell. Muslimer er ikke opptatt av vekst, de har andre verdier.

Det var det verste jeg hadde hørt om ikke på år og dag, så i hvert fall på en god stund. Jeg skal da f::n ikke ha på meg at jeg er en "typisk vestlig økonom" - en utypisk vestlig økonom kanskje, men en typisk?? Ordstyrer Kjell Landmark ga meg sjanse til å få en replikk, og jeg svarte da at jeg for det første ikke var økonom, men filosof, og for det andre at ... "BNP er jo ikke bare en tankestørrelse - det handler om hvordan vi bruker naturressurser, hvordan vi bruker Jorda..." Den godeste Galtung unnskyldte seg så, til salens fornøyelse, for å ha kalt meg økonom - "man skal være forsiktig med hvor kraftige skjellsord man bruker".

Hendelsen minner meg om mitt spørsmål til Umberto Eco, og dennes like så lattervekkende svar, ved en annen anledning.

Siden det er vanskelig å si hvor godt Galtung forsto spørsmålet mitt, er det ikke lett å si helt klart hvor uenige vi er. Jeg mener nå uansett at det gir mening å tale om at vi i dag har én global utviklingsmodell bygd på dogmet om evig økonomisk vekst. Det betyr selvsagt ikke at det ikke finnes betydelige forskjeller regionalt, også i hvordan verdens økonomier er organisert. Men Galtungs påpekning av at "muslimer har andre verdier enn økonomisk vekst" er besides the point. Mitt poeng er at samtlige statsledere - fra Estland til Nord-Korea - sikter etter BNP-vekst. Hvilke verdier "folk" identifiserer seg med, og hvordan deres dagligliv arter seg, er et ganske annet spørsmål.

Verden er mer enn kultur og verdier! Det finnes også økonomiske realiteter, "på bakken" - og disse har ikke bare med mennesker å gjøre, men også med vårt forhold til naturen. Det var dette jeg hadde håpt Johan Galtung kunne si noe om. I stedet ble jeg altså avfeid som en "typisk liberal vestlig økonom", som Galtung vel antok ville mene at vekst etter vestlig mønster løser alle problemer.

Siste om krig og fred og sånn:
Nei, alt er ikke lov i krig (Dagbladet)
Innstramminger betyr krig (VG)

2 kommentarer:

Frosne Fritz sa...

At Galtung ikke forsto spørsmålet må du ta på din egen kappe; målgruppen/mottager har alltid rett.

Alltid.

Anonym sa...

Hei

Personlig finner jeg Galtung sitt svar urimelig flåsete. Spørsmålet ditt var etter min mening både aktuelt og legitimt, og jeg sitter igjen med en følelse av at Mr peace brukte ditt initiativ til å gi de andre i salen et signal om å være enda mer "nøyaktig" i refleksjonene sine. Aktuelt spørsmål fordi den vekstrelaterte økonomiske modellen allerede skaper konflikter overalt på kloden, men kanskje noe unyansert i forhold til at Galtung har rett i at muslimske og andre totalitære "ledere" bryr seg lite om hvordan nasjonen som helhet utvikler seg økonomisk. Bare de har nok penger til eget personlig forbruk, og midler til å beholde makten ved kjøp og produksjon av våpen har de små eller ingen ambisjoner om å bidra til økonomisk vekst. Det være seg nasjonalt som globalt. Sett i et individualistisk perspektiv er jeg enig med deg i at vi alle, uavhengig av kjønn, religion og kulturell tilhørighet har ambisjoner og ønsker om mer av ALT. Noen av oss er bare flinkere til å skjule det enn andre. Verdens største "formue" uten sidestykke forvaltes av den katolske kirken, og enda det aldri vil være mulig å få den hele og fulle oversikten på hvor gigantisk den er finnes det troverdig forskning som viser at den er større enn alle verdens milliardærer tilsammen! For et par år siden unngikk de rettergang i USA etter et massesøksmål i fra knappe 5000 seksuelt missbrukte gutter ved å utbetale et forlik i størrelsesorden 2000 milioner kr, i cash. I Norge registrerte jeg bare Einar Gelius som gjorde et lite poeng ut av dette i en kronikk i aftenposten,og tilfellet var at beløpet ikke engang var i nærheten av å true likviditeten deres. Kjennere av den katolske kirken i USA anntydet at beløpet kanskje utgjorde så lite som under en promille av tilgjengelige likvide midler, og sammenlignet med de opplysningene vi la til grunn når jeg studerte økonomi i Australia for mange år siden stemmer det rimelig godt. Tenk det. Vi snakker altså om tusenvis av milliardær, så store summer at verdensøkonomien ikke hadde tålt at de alle ble sluppet fri på en og samme gang. Og da er IKKE bygningsmasser og andre aktiva tatt med i regnestykket. Men det er ikke det værste. Det mest uspiselige er at så mye som 98 prosent av midlene ble ærværvet på en tid i verdenshistorien FØR noen en gang væget å drømme om demokrati. Og det samme mønsteret synes å finne igjen over alt såvell som hos jødiske eller muslimske fraksjoner. Men altså ikke på statsnivå, sett bort i fra at vatikanet under tvil kan betraktes som en stat i staten. Om vi hadde puttet disse samlede midlene tilbake i jorden, som du påpeker, i form av geologiske ressurser, ville både regnskogen og helsen til verdens dyreliv sett ganske annerledes ut.

Hilsen tidligere økonom som nå har skiftet kam til filosofi og psykologi studier. En utopisk realist som også lar seg fascinere av Galtung sine kognitive og detaljeorienterte kapasiteter.