onsdag 26. august 2009

Om den norske politiske ukulturen

Helga Pedersen er som fiskeriminister i en sentral posisjon i høstens valgkamp, så sentral som striden om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen har blitt. I den sammenhengen fortjener f.eks. hennes nylige påstand om at den saken ikke har noe som helst med klima å gjøre, fordi vi uansett kommer til å utvinne olje og gass (det sier jo samtlige av dagens stortingspartier seg enig i, så det er realpolitikk), kritisk debatt.

Men den saken Dagbladet kjører i dag, om at Pedersen "mangler den siste tillatelsen til å ta (boligen/hytta) i bruk etter at hun gjorde om hytta til bolig", det er en juridisk spissfindighet som ikke fortjener oppmerksomhet. En avsporing, midt oppi viktige politiske debatter.

Norsk politisk kultur er i denne sammenhengen svært usunn. Bagateller kan felle den dyktigste politiker (og lede enkelte til selvmord - husk Tønne) - og ta plass i mediedebatten, til forkleinelse for virkelig politikk.

Ingen kommentarer: