torsdag 20. august 2009

Om Denofa og industrialiseringen av Amazonas

Denofa frakter soja gjennom regnskogen, skrev jeg nylig her i Utopisk Realisme, med henvisning til den brasilianske delen av Amazonas. Saken er av allmenn interesse, ikke minst siden Denofa bruker soja i dyrefor og selger det til brorparten av det norske landbruket. Slik, om ikke på andre måter, havner regnskogsproblematikken på norske middagsbord.

En næringslivsmann med tilknytning til norsk virksomhet i Brasil uttrykker undring overfor hvorfor det skulle være så galt å ha skipstransport ned Amazonas-elven. Han er ikke den første til å undre seg - den samme reaksjonen har jeg fått fra et par avisredaktører. Hvorfor i all verden skulle dette være en nyhet?

Min forklaring lyder som følger:

Her er vel verdensbildet forskjellig. Utgangspunktet mitt er at "villmark" (wilderness) per definisjon er, og skal være, et område med minimal menneskelig aktivitet (f.eks. hovedsaklig begrenset til aktiviteten til urbefolkninger - skjønt også det i og for seg innebærer modifiserte økosystemer, i større eller mindre grad). Som jeg nevnte i bloggposten min bor det i dag 20 millioner mennesker i Amazonas-regionen, og brorparten av disse har kommet enten på oppfordring av lokale eller (tidligere) sentrale myndigheter, eller på eget initiativ. Disses økonomiske aktiviteter - og ikke minst Manaus' rolle som industrielt senter - er selvsagt langt viktigere miljømessig enn Denofas skipstransport gjennom Amazonas (ikke minst er det her av betydning om menneskelig aktivitet stykker opp habitater osv., bl.a. ved anlegging av veier - det dreier seg ikke bare om hogst). En slik skipsrute er likevel del av en industrialisering, og normalisering, av regionen Amazonas som jeg mener er høyst problematisk, nettopp med sikte på å bevare Amazonas i størst mulig grad som "villmark". Ulykker er én fare. Viktigere er kanskje de forsyninger et skip får underveis, og ikke minst transporten av soja til Amazonas, før den lastes på skipet. Hvordan foregår den transportetappen? Her må jeg bare innrømme at jeg ikke har full oversikt over all infrastrukturen som ligger til grunn (og som forutsetter både settlere og tilstedeværelse av et spekter av industriell virksomhet) - det skulle jeg gjerne hatt, for å få et mer konsist inntrykk.

Ingen kommentarer: