tirsdag 14. juli 2009

Eva Joly sklir rett inn - men hvor?

Det meldes at norsk-franske Eva Joly, nylig innvalgt til Europaparlamentet fra Paris på en grønn liste (søsterparti av norske Miljøpartiet De Grønne), blir komitéleder. I NTB-meldingen (gjengitt i Dagbladet) heter det kort at komiteen det gjelder er "komiteen for utviklingssaker". Hva er det for noe? "Utvikling" kan jo bety så mangt (i hvert fall på politikerspråk)...

Komiteen for utviklingssaker (DEVE) ble tidligere ledet av den spanske sosialisten Josep Borrell Fontelles (som 2004-2007 var Europaparlamentets president). Arbeidsfeltet er europeisk samarbeid med særlig sikte på bistandspolitikk og forholdet til utviklingsland, promotering av demokratiske verdier og menneskerettigheter globalt inkludert. Komiteen har 34 medlemmer. Engelskspråklig hjemmeside her.

Se ellers Europaparlamentets danske hjemmeside her.

Som gruppe står EU per i dag for omkring 60 % av all bistand globalt - se ellers rapporten AidWatch 2009 for en kritisk gjennomgang.

Ingen kommentarer: