lørdag 11. juli 2009

Jan Simonsen som "blogger"

Mitt innlegg Skeiv verden: Jan Simonsens blogg har fått et par-tre reaksjoner i Jan Simonsens blogg. I innlegget kritiserte jeg Simonsen, kanskje landets mest leste politiske blogger, for å skyve andre foran seg (type "nyhetsmeldinger") og ikke selv ta eksplisitte standpunkter. Posten min la jeg inn som en kommentar til Simonsens nye post Derfor er det fornuftig med asylmottak i utlandet, hvor han på typisk vis gir spalteplass til andre stemmer - her Demokratenes Vidar Kleppe - uten selv å formulere en eneste "mening" (se ellers VG: Frp vil sende alle asylsøkere til Afrika, tilsvarende sak i Dagbladet her).

"Arild" kommenterer:
Sukk.

Muslimers grunnholdning er å kritikkløst tilbe en mann som de samtidig VET var en barnepuler og massemorder.

Eksempelvis beordret Muhammad massakeren av alle gutter/menn i den jødiske Banu Qurayza stammen som hadde fått hår på tissen, ca. 600 stykker.

Dette betyr altså at han kalblodig beordret halshuggingen av en ca 100 12-13 åringer, hvis eneste skyld var å ha fått litt kjønnshår.

Barna og kvinnene ble tvunget inn i slaveri, kvinnene som sex-slaver.

Dette er den mannen muslimer går rundt og beundrer, og hvor det regnes som BLASFEMI å ytre en eneste kritisk kommentar til hans livsførsel og lære.
Tvertimot, hans liv fremheves som det eksemplariske liv, som bør etterleves TIL MINSTE DETALJ.

På basis av dette, Morten, har muslimer like lite moralsk rett til å bli møtt med "respekt og dialog", som det er forkastelig å møte nazister med "respekt og dialog".

Mennesker med en kriminell grunn-ideologi (som muslimer og nazister), skal møtes med den faste fordømmelse, årvåken overvåkning, samt de tvangstiltak som er nødvendig for å avgrense, og hindre utbredelse av, deres ideologiske faenskap.
Denne kommentaren passer fint inn i en ny-norsk virkelighetsforståelse av konspiratorisk art, og demonstrerer hvordan mange i vårt land i dag regner islam som verdens viktigste tema. Det tror jeg rett og slett ikke det er. Hadde man lest internasjonale aviser etc. (eller i det minste fått videreformidlet meldinger, i et bredt spekter) fra andre deler av verden - India, Kina, Brasil osv. - så kunne man umulig hatt en slik virkelighetsforståelse. Det er selvsagt fullt mulig å konstruere verdensbilder hvor (1) kristendom, (2) islam, (3) hindisme, (4) buddhisme, (5) ateisme hver og en står i sentrum for en skremmende utvikling - med vekslende grunnlag i virkeligheten (India sliter f.eks. med hindusjåvinisme, Europa kanskje med en viss grad av verdioppløsning, deler av Europa (og Sør-Amerika) med trangsynt katolisisme, andre deler med trangsynt protestantisme...). Men å velge ut én av disse som definerende for vår politiske virkelighet, det blir bare skeivt - og ufruktbart.

Kommentaren fra "Arild" gir på et slikt sammenlignende grunnlag lite mening som logisk resonnement. Man kunne uten problemer ha gravd opp stygge historier fra Bibelen for å karakterisere kristendom som religion - men det ville kanskje de fleste nordmenn skjønne at ville være urettferdig? Hadde "Arild" dømt vanlige, gode norske muslimer for sine handlinger, så kunne han umulig ha snakket så stygt som han gjør.

Gunnar R. Tjomlid:
Morten Tønnesen har et viktig poeng. Jan Simonsen kan mene hva han vil, og det er flott at han blogger sine meninger. Det burde flere gjøre. Men det som skurrer for meg er at han samtidig kaller seg "journalist". Som journalist burde han presentere et balansert bilde av saker. Men det gjør han aldri. Utvaget av saker er absurd skeivt, og innholdet i sakene viser konsekvent et negativt innvandringsbilde.

Simonsen kan gjerne pushe sin agenda, men da må han kalle seg blogger og ikke journalist.
Hvorpå "Arild" repliserer:
For noe pisspreik, Gunnar!

Tror du Klassekampens JOURNALISTER gir det du kaller "et balansert bilde" av virkeligheten??

Tror du NOEN journalist gjør det?
Slik jeg ser det er det ikke åpenbart klart hvordan Jan Simonsen kan kvalifisere verken som "blogger" eller "journalist" - i og med at førstnevnte vel skal ha klart uttrykte (personlige) meninger, og sistnevnte (innen rammene av en bestemt geografisk eller politisk kontekst) et balansert virkelighetsbilde. Simonsen fremviser ingen av delene - han har en "blogg" forkledd som "avis", men altså uten å leve opp til noen av disse to kriteriene. "Høyreradikal presseklipptjeneste" er vel mer dekkende.

1 kommentar:

Konrad sa...

Det er forstemmende, særlig det nye dogmet på høyresiden om at islam ikke er en religion men en "totalitær ideologi". Ved definiere islam som "ideologi" kan med et kunstgrep skifte spilleregler, nå blir sammenligningen med nazisme og stalinsime naturlig, mens sammenligning med hinduisme eller protestantisme ikke blir relevant (litt pussig egentlig når vi vet at nazismen i stor grad var et protestantisk fenomen).