tirsdag 14. juli 2009

Ut og kløppe bilskilt!

91,000 risikerer å få skiltet klippet av på grunn av ubetalt årsavgift, melder VG - som i juni rapporterte at 15,000 flere per da risikerte avskilting målt opp mot året før (pga. 107,000 flere registrerte biler). Rundt 100,000 bilister mangler forøvrig lovpålagt ansvarsforsikring.

Her strides anarkisten i meg en smule med miljøverneren. Som frihetlig (og ikkevoldelig) anarkist har jeg ikke sansen for statens tvangsinndrivning av lovpålagte avgifter - uten mulighet for å "mene" noe om den aktuelle avgiften. Som miljøverner skulle jeg imidlertid gjerne ha sett så mange biler som mulig avskiltet og parkert for godt - ut og kleppe skilter!

Det finnes ulike anslag over hvor stor den globale bilparken er - ett anslag oppgir 850 millioner kjøretøy. Bare i USA er det 232 millioner biler, nesten 1 per person (skjønt Kina for øyeblikket har passert USA som største bilmarked målt i antall solgte nye biler). Hva skjer om antallet biler globalt dobles? spør ingeniør-professor Victor Miguel Ponce på nettstedet CarsAndPeople.

I Norge vokste bilparken sterkt (fra 1 bil i 1899, 3 biler i 1902...) inntil midt på 80-tallet, da antallet nådde mer enn halvannen million (se SSB magasinet). Også det siste tiåret har antallet registrerte biler økt med 2-4 prosent årlig. Per i dag er antallet 2,575,000 (og antall biler per 10 nordmenn har siden 1985 økt fra 4 til 5,4).

Ja, det er sannelig rette tiden for å innføre kollektivkort i vrakpant!

- Gjennomsnittsalderen for biler levert inn mot vrakpant varierer forresten med bilmerket, i følgende rekkefølge - eldste først (se figuren til SSB her):
1. Mercedes (ca. 22 år)
2. Chevrolet
3. Volvo
4. Saab
5. Toyota
6. Mazda
7. BMW
8. Volkswagen
9. Audi
10. Subaru
11. Lada
12. Honda
13. Opel
14. Nissan
15. Ford
16. Daihatsu
17. Mitsubishi
18. Peugeot
19. Fiat
20. Citroën
21. Suzuki
22. Renault
23. Chrysler
24. Seat
25. Hyundai
26. Skoda
27. Kia (ca. 11 år)

PS: Vrakpantordninger kan faktisk øke CO2-utslipp sett i et livsløpsperspektiv dersom de ikke er riktig utformet, se her. Hvor gammel bilen din bør være før du vraker den avhenger av om du erstatter den med en ny. Gjør du det, bør du ikke gjøre det for tidlig. Bytter du den derimot med f.eks. en sykkel (eller nye sko) spiller alderen på bilen din liten rolle.

Ingen kommentarer: