tirsdag 14. juli 2009

Oljefritt Lofoten og Vesterålen

Jeg har sluttet meg til underskriftskampanjen Ja til et oljefritt Lofoten og Vesterålen.
Folkeaksjonen har lansert en underskriftskampanje som skal vare fram til valget av nytt storting, høsten 2009. Selv om beslutningen om oljeboring i Lofoten og Vesterålen ikke tas før i 2010, vil mye kunne bli avgjort allerede på valgnatta. Underskriftene skal derfor overleveres til de partiene som forhandler om regjeringsmakt etter valget i høst.
Underskriftsliste kan skrives ut her, verveark her (man kan også signere på nett - her).

Dersom området åpnes for oljeboring håper jeg Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen vil ta initiativ til sivil ulydighet.

Se ellers mitt forslag om et 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann - forklart av undertegnede i bloggen Liberaleren...
Norsk oljepolitikk er styrt av et eksploratorisk imperativ: Der det finnes olje, der skal det utvinnes. Hvorfor leter vi fortsatt etter olje, hvis det virkelig er tilfelle at fossil energi tilhører en fase vi må arbeide oss ut av?
...og støttet av bloggen Grønn i Bergen såvel som Liberaleren ("Nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen?!"). Sistnevnte argumenterer både mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen og for et moratorium mot oljeleting med henvisning til Norges ensidige avhengighet av oljeinntektene, og den effekten oljepengene har på staten.

Ingen kommentarer: