onsdag 15. juli 2009

Prins Charles om økonomisk vekst

Å satse på økonomisk vekst for å gjøre folk til lags er litt som å pisse i buksa for å holde varmen. Man er god og fornøyd først, men gleden varer ikke lenge. Det viser lykkeforskningen. Og det har kanskje prins Charles, Storbritannias tronarving, forstått. Naturen tåler ikke ubegrenset vekst, sier prins Charles (PlanetArk/Thomson Reuters).

Norske medier er ennå dominert av en lettvint holdning til alt som "lønner seg", "er billig", "gjør deg rik" osv.:

Så billig kan du låne nå (VG)

Oljefondet vokser stadig (Dagbladet)

Dagbladet har som kjent iblant en noe annen vinkling, med fokus på hva DU kan gjøre for DIN helse - som f.eks. å SLANKE regningene dine, se bare her: Feite regninger gjør kvinner feite

Økonomisk vekst har ikke gjort slutt på fattigdom, stress, dårlig helse og sosiale spenninger, påpeker Charles. Han sier nå at jakten på "ubegrenset økonomisk vekst" ikke lar seg opprettholde i lengden, og etterlyser "bærekraftig vekst" i stedet. Prins Charles har lenge vært en forkjemper for miljøvern, særlig økologisk landbruk.

Bærekraftig vekst? Det måtte i tilfelle være en meget lav vekst (kombinert enten med evig befolkningsnedgang eller evig forbedring i teknologi fra et miljøsynspunkt), som jeg har vist i min tidsskriftartikkel 'The Statistician's Guide to Utopia I: The Future of Growth' (TRAMES, 2008).

Se ellers mitt innlegg om Gerd Liv Vallas forslag om å kreve 6-timersdag i stedet for lønnsøkning i lønnsoppgjørene.
Grunnen til at en lav-vekstpolitikk kunne være meningsfull er at ethvert høyvekst-scenario over tid er uopprettholdbart (dersom verden som helhet skulle oppleve lignende vekst som i den første etterkrigstiden (frem til oljesjokket) frem til år 2300, ville én dags økonomisk aktivitet i 2300 tilsvare all økonomisk aktivitet til dags dato). De som ønsker seg en langsiktig fortsettelse av vekstøkonomien gjør derfor lurt i å argumentere for lavere vekstrater. Selv et lavvekst-scenario er problematisk, dersom man ønsker å minimere miljøproblemene. Men det er uansett det eneste vekst-scenariet som hører hjemme i en langsiktig økonomisk debatt.

"Vår nåværende modell for fremskritt ble selvsagt ikke utformet for å resultere i all denne ødeleggelsen," sa Charles i foredraget. "Men gitt det overveldende beviset fra så mange kanter, må vi spørre oss om det gir noen gir noen mening lenger, eller om den egner seg til formålet." Skål for det!

2 kommentarer:

Fredrik sa...

Vi tenker ofte på økonomisk vekst, som likestilt med større produksjon av unyttige varer, og rovdrift på resurser, men økonomisk vekst kan også i aller høyeste grad være bærekraftig.

Vinnkraft og solkraft som over tid vil erstatte kullkraft, er vekstindustri. Det samme er gjennvinning og andre industrier som satser på å produsere eksisterende produkter med mindre bruk av miljøbelastende råvarer.

Og data kommunikasjon reduserer allerede i dag behovet for fysisk transport dramatisk. Bredbånd og vidiokonferanser er vekstindustri.

Ingen grunn til å tro at økonomisk vekst nødvendigvis er synonymt met økologisk katastrofe.

Morten Tønnessen sa...

Tilfellet i dag er at vindkraft vokser - solkraft vokser - kullkraft vokser. Hadde vindkraft og solkraft erstattet kullkraft hadde det vært noe annet.

Datakommunikasjon: Internett-trafikk krever i dag like mye energi globalt som flybransjen!

Det finnes ikke problemfri teknologi...

Selv i tilfelle vindkraft, solkraft osv. blir det til syvende og sist et spørsmål om mengde. Ti ganger så mye vindkraft og solkraft er miljøvennlig HVIS det erstatter fossil energi. Kommer det i tillegg, er det ikke nødvendigvis miljøvennlig. Og tusen ganger så mye vindkraft og solkraft, det hadde ikke vært miljøvennlig selv i en fossilfri verden.