torsdag 23. juli 2009

Den siste olje

Hvor mye av olja vil du og partiet ditt la ligge? Dét er stridsspørsmålet som burde kjennetegne moderne norsk politikk. La børsene skjelve for en klimabevissthet som veit å skille lys fra skitt!

[Opprinnelig skrevet som tekstprøve for spalteforslaget "Ti bud for en ulvetid"]

Kirka har fått ufortjent mye pes for forslaget om å innføre et 5 års moratorium mot oljeleting. Den ideen er det beste politiske forslaget jeg har hørt siden jeg sjøl, utpå seinsommeren i fjor, i bloggen Utopisk realisme foreslo et 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann.

Det er rart så lett det er å miste grepet. Paul Chaffey sier i en kommentar til kirkas utspill at dette ikke ville gjøre noe som helst for verdens miljø. Nei, selvsagt ikke – eller vent, hadde ikke dette med klimaet noe med bruk av olje, kull og gass å gjøre? Som jeg sa det i innspillet mitt til Lavutslippsutvalget lar hvor mye av den fossile energien vi tar opp seg måle i antall grader global temperaturøkning. Mange av de som nå rister på hodet av kirkas “uforstand” lider sjøl av en langt verre mangel på perspektiv.

Hvor mye av olja vil du og partiet ditt la ligge? Dét er stridsspørsmålet som burde kjennetegne moderne norsk politikk. Chaffey mener det ville være lettere å forstå kirka om de hadde gått inn for å legge ned all oljeproduksjon i morgen. En talsmann for oljeindustrien sier i et lignende tonelag at olje- og gassindustrien ikke er noe som man bare kan slå av og på. Mon det? Som Magne Lerø, redaktøren for Ukeavisen Ledelse sier, vil verdien til StatoilHydro falle dramatisk om kirkelederne får det som de vil. StatoilHydro vil i tilfelle bli regna som et selskap som halvveis har lagt inn årene.

Jeg tar med glede til orde for en folkebevegelse for å frede norsk kontinentalsokkel – petroleumsfrie soner, det er bare oppvarmingen. Inspirasjon kan vi hente fra Alta-aksjonen og opptakten til Fellesaksjonen mot gasskraftverk. I stedet for “La elva leve!” blir slagordet nå ”La olja ligge!”. Første bud for den ulvetida vi lever i lyder derfor: Du skal gjøre ditt til at StatoilHydro blir nedlagt. La børsene skjelve for en klimabevissthet som veit å skille lys fra skitt!

Ingen kommentarer: